Styrelse

Styrelse Värnamobygdens Ryttarförening

Linda NYSTRÖM

Ordförande
Ansvarsområde: Hoppning

Björn Carlsson

Vice ordförande

Kurt sjöberg

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomi och inköp

Maria Sjögren

Sekreterare
Ansvarsområde: Klubb och medlemskap

göran tellner

Ledamot
Ansvarsområde: Arbetsmiljö och pressansvarig

Daniel lindell

Ledamot
Ansvarsområde: Anläggning och ytterområden

Karin fritz

Ledamot
Ansvarsområde: Webb

Sanna Petersson

Suppleant
Ansvarsområde: Dressyr och sociala medier

Ulrika danielsson

Suppleant
Ansvarsområde: Personal

Månadsrapport Januari

Protokoll Årsmöte 2021

Styrelsens framtidsvision