Städ&Fixardag 9/5

Städ&Fixardag 9/5

Passa på att jobba av era medlemstimmar!
Exempel på arbeten att göra:
• Bygga skärmtak på Gäststallet
• Kratta och städa runt stall, ridhus & ridbanor
• Bygga staket, beteshagar
• Köra ner tävlingshinder till Sjöbanan
• Rensa rabatter
• Måla bommar mm mm

Anmäl att ni kommer till ridskolan@vbr.nu eller skriv upp er på listan i stallet.