INFORMATION FRÅN RIDSKOLAN GÄLLANDE COVID-19

INFORMATION FRÅN RIDSKOLAN GÄLLANDE COVID-19

Precis som alla andra i samhället följer vi utvecklingen och direktiven kring Covid-19 (Coronaviruset).

Av hänsyn och omsorg till alla som vistas på vår anläggning vill vi informera om att en ridskoleanställd är hemma för förkylning.

Det har visat sig att en farförälder till medarbetaren har testat positivt för Covid-19.

Vi för en tät dialog med sjukvården och följer de direktiv och smittskyddsregler vi har fått, vilket innebär att medarbetaren stannar hemma i karantän tills symptomen är borta, och därefter ytterligare 48 timmar.

Vi vill poängtera att medarbetaren inte har vistats i något av de klassade riskområdena och att personen i fråga känner sig lindrigt förkyld.

Om du nyligen har vistats i något av de riskområden som listas och uppdateras på Folkhälsomyndighetens hemsida och/eller om du har sjukdomssymptom, ska du kontakta sjukvården, 1177 Vårdguiden.

Verksamheten pågår som planerat och vi har öppet i alla delar av anläggningen. Vi uppmanar alla att vara extra noga med handhygien och att hosta eller nysa i armvecket.
Här kan du läsa mer om Covid-19: https://www.1177.se/Jonkopings-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/