U-sektion

Ungdomssektionen

Ungdomssektionen hjälper till vid barnridningen och arrangerar roliga aktiviteter för alla medlemmar under 18 år.

Ungdomssektionens styrelse består år 2024 av:

Ordförande: Tilda Wennberg
Sekreterare: Mira Nilsson
Kassör: Ellinore Forthmeiier
Ledamöter: Isabella Björkander, Klara Olsson och Thea Friberg

På bilden saknas Thea Friberg.

Kontakta US:

E-post: vbr.usektion@gmail.com
Instagram: vbr_us