Styrelse

Styrelse Värnamobygdens Ryttarförening, år 2024

Björn Carlsson

Ordförande

Hanna Andersson

Vice ordförande

Kurt sjöberg

Kassör

Maria Sjögren

Sekreterare

göran tellner

Ledamot

Erika tiljander

Ledamot

lovisa brasch

Ledamot

david idsäter

Suppleant

daisy daneshpip

Suppleant

Kvartalsinformation från styrelsen

Styrelsens framtidsvision