Styrelse

Bodil Lilja

Ordförande
Ansvarsområde: Bidrag, sponsorer

Linda Ekehage

Vice Ordförande
Ansvarsområde: Ridskola, hästar

Kurt sjöberg

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomi och inköp

Helena Gustafsson

Sekreterare

Daniel lindell

Ledamot
Ansvarsområde: Anläggning och ytterområden

göran tellner

Ledamot
Ansvarsområde: Personal och arbetsmiljö, pressansvarig

Linda Nyström

Ledamot
Ansvarsområde: Hopp

Sanna Petersson

Suppleant
Ansvarsområde: Dressyr

Maria Sjögren

Suppleant
Ansvarsområde: Klubb och medlemskap

Månadsrapport Oktober

Protokoll Årsmöte 2020

Styrelsens framtidsvision