Styrelse

Bodil Lilja

Ordförande
Ansvarsområde: Bidrag, sponsorer

Linda Ekehage

Ansvarsområde: Ridskola, hästar

Kurt sjöberg

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomi och inköp

Helena Gustafsson

Sekreterare
Ansvarsområde: Dressyr

Jessica Bublies

Ledamot
Ansvarsområde: Profilering

Susanne elmtoft

Ledamot
Medlemmar och licenser

Daniel lindell

Ledamot
Ansvarsområde: Anläggning och ytterområden

Göran Tellner

Suppleant
Ansvarsområde:
Personal och arbetsmiljö, Pressansvarig

Claus rosenau

Suppleant
Ansvarsområde: Hopp

Månadsrapport Februari

Protokoll Medlemsmöte 2020