Styrelse

Styrelse Värnamobygdens Ryttarförening

Bodil Lilja

Ordförande
Ansvarsområde: Bidrag och sponsorer

Linda NYSTRÖM

Vice Ordförande
Ansvarsområde: Hoppning

Kurt sjöberg

Kassör
Ansvarsområde: Ekonomi och inköp

Maria Sjögren

Sekreterare
Ansvarsområde: Klubb och medlemskap

Daniel lindell

Ledamot
Ansvarsområde: Anläggning och ytterområden

göran tellner

Ledamot
Ansvarsområde: Arbetsmiljö och pressansvarig

Sanna Petersson

Ledamot
Ansvarsområde: Dressyr och webb

Karin fritz

Ledamot
Ansvarsområde: Webb

Ulrika danielsson

Suppleant
Ansvarsområde: Personal

Månadsrapport Januari

Protokoll Årsmöte 2021

Styrelsens framtidsvision