Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Inbjudan VBR årsmöte 2022

När: 28/2 19.00

Var: Digitalt via Zoom eller på plats i Gummifabriken

Eftersom alla restriktioner nu släppts så håller vi i år ett ”hybrid-möte”. Dvs, de som önskar vara med fysiskt är välkomna till Gummfabriken, och de som vill följa med på länk får möjlighet till det.

Anmälan: Maila namn till styrelsen@vbr.nu

Alla verksamhetsberättelser samt ekonomiska rapporter kommer att mailas ut till samtliga medlemmar via Hippocrates, innan årsmötet. 1 uppsättning kommer också placeras i en pärm i cafeterian på Sörsjö

Hälsningar

Styrelsen